Please read the notice below / Molimo pročitajte napomenu ispod.

easyC 

Što je easyC?

easyC sustav je za jednostavno povezivanje mikrokontrolerskih pločica, senzora i aktuatora koji omogućava brzo prototipiranje bez mogućnosti pogreške. Spajanje između modula odvija se jednostavnim i unaprijed pripremljenim kablićima, a easyC moduli imaju konektore koji odgovaraju kablićima. easyC baziran je na I2C komunikaciji.

 

Koje su prednosti korištenja easyC?

1. Nema lemljenja: sve easyC-kompatibilne pločice već dolaze s zalemljenim konektorima koji se povezuju unaprijed pripremljenim kablićima. Cijeli proces traje nekoliko sekundi! Nudimo nekoliko duljjina kablića za sve primjene, čak i verziju s kablićima za eksperimentalnu pločicu.

easyc-moduli

 

2. Nema pogrešaka: polarizirani konektor koji se može uključiti samo u jednom smjeru u potpunosti eliminira mogućnost pogreške prilikom konekcije. Više nikada nećete zamijeniti SDA i SCL linije! 

easyc-conn

 

3. Paralelna konekcija: zahvaljujući I2C komunikaciji koju easyC povezuje, u mogućnosti ste u paralelu povezati iznimno veliki broj uređaja! Primjerice, u nekoliko minuta povežite Croduino NOVA s senzorima temperature, vlage, tlaka, svjetlosti i kvalitete zraka i kreirajte vremensku stanicu koja podatke šalje na internet. 

easyc-daisy-chain

 

Kako koristiti easyC na I2C pločici bez easyC konektora? 

easyC podržan je na svim pločicama koje za komunikaciju koriste I2C. Ako pak želite koristiti easyC sa sustavom koji na sebi nema easyC konektor, tu je easyC adapter koji dodaje po dva easyC konektora na bilokoji standardni I2C header. 

easyc-adapter

 

Često postavljana pitanja

Na kojem naponu radi easyC sustav? 

easyC radi na 3.3V te se ne smije priključivati na bilokoje druge napone kako bi se spriječilo oštećenje ostalih uređaja povezanih u sustav.

 

Koji je pinout easyC konektora i kablića?

Svi easyC kablići koriste iste boje koje označavaju različite signale te su uvijek raspoređeni sljedećim rasporedom:

Crna - GND
Crvena - 3.3V
Plava - SDA
Žuta - SCL

 

Koji točno konektori se koriste za easyC?

Konektori koje easyC koristi često su poznati kao JST 4-pinski konektori, ali se zapravo radi o JST-SH kompatibilnim konektorima sa razmakom između pinova od 1.00mm. Pronađite crtež za ženski PCB konektor ovdje, a za muški na kabliću ovdje

 

Koja je maksimalna duljina kablića kojom mogu povezati easyC module?

Ovo ovisi isključivo o I2C komunikaciji. Bez da ulazimo u složenu teoriju, reći ćemo da sustav bez problema i pouzdano radi na duljinama kablića i većima od 2m. 

 

Popis easyC kompatibilnih pločica:

Kablići:

• easyC kablić 6cm

• easyC kablić 10cm

• easyC kablić 20cm

• easyC kablić 50cm

• easyC kablić 100cm

• easyC kablić s krajevima za eksperimentalnu pločicu (dostupno uskoro)

 

Mikrokontrolerske pločice:

Croduino Basic3

Croduino NOVA2

 

Senzori:

• BME280

• Digitalni voltmetar i amptermetar INA219

• BMP180 senzor tlaka i temperature

• SHT21 senzor temperature i vlage

• SHT20 senzor temperature i vlage

• APDS-9960 senzor gesti, blizine, svjetlosti i RGB boja

• Senzor kvalitete zraka SGP30-2.5K

• Analog to Digital Converter (ADC) 3.3V

• Analog to Digital Converter (ADC) 5V

 

Aktuatori & breakouti:

• MCP23017

• LCD 16x2

• LCD 20x4

• OLED ekran 128 x 32

• Digital to Analog Converter (DAC) breakout

• Digitalni Potenciometar 10k

• Real Time Clock

 

Ostalo:

• easyC adapter

WiFi:bit

proto:bit