*/ ?>

Dobili ste svoj Croduino Basic2 i sada je vrijeme za programiranje! Sljedeće upute odnose na na Croduino Basic2 PB, verziju Croduino Basic2 pločice koja sa stražnje strane ima "Croduino Basic2 PB" naljepnicu, kao na slici:

Ako planirate koristiti svoj stari Croduino nakon ovih promjena u Arduino IDE, obavezno pogledajte napomenu na dnu ovog teksta.  

Korak 1: Instalacija drivera

Ako do sada niste koristili naše pločice, prvo ćete morati instalirati drivere za CP2102. Upute pronađite ovdje.

Korak 2: Instalacija Arduino IDE

Isto tako, ako da sada niste koristili Arduino IDE, bit će ga potrebno instalirati. Upute pronađite ovdje.

Korak 3: Dodavanje URL-ova u Arduino IDE

Sada će biti potrebno dodati URL-ove koje će Arduino Boards Manager koristiti. Kliknite na File->Preferences(Ctrl + ,) te kliknite na ikonicu krajem "Additional Boards Manager URLs". U izbornik koji se otvori, unesite iduća dva linka. Odvojite ih enterom(novi red) kao na slici.
https://downloads.arduino.cc/packages/package_avr_3.6.0_index.json
https://e-radionicacom.github.io/Croduino-boards-for-Arduino-IDE-board-manager/package_e-radionica.com_index.json

Korak 4: Instalacija putem Boards Manager-a

Otvorite Boards Manager klikom na Tools->Boards->Boards Manager. Instalirajte "Arduino AVR Boards" by Arduino, verziju 1.6.207. To može potrajati do nekoliko minuta. Nakon toga, u tražilicu upišite "croduino". Pojavljuje se paket "Croduino Basic2 PB" by e-radionica.com. Odaberite ga i instalirajte.

Korak 5: Korištenje!

To je to! Još je preostalo odabrati Croduino pločicu. Odaberite klikom na Tools->Board->Croduino Basic2 PB. Odaberite serijski port na kojega je priključen Croduino i spremni ste za upload!

NAPOMENA: Ako koristite Croduino Basic2(bez oznake PB)

Ako imate standardni Croduino Basic2 kojega planirate koristiti s Arduino IDE, samo jednu opciju trebate promijeniti u Arduino IDE da bi upload bio uspješan. Pod Tools->Board->Processor trebate odabrati ATmega328P (Old Bootloader). Board ostaje Arduino Nano kao i prije!

Upute za programiranje Croduino Basic2 koristeći Arduino IDE.

Tranzistori su aktivni poluvodički elementi od kojih su izgrađeni mnogi elektronički sklopovi i integrirani krugovi. U analognim sklopovima koriste se za pojačanje električnog signala, a u digitalnim sklopovima kao sklopka. Glavni princip rada tranzistora je da manjom ulaznom strujom ili naponom na upravljačkoj elektrodi upravlja većom izlaznom strujom. Razlikujemo dvije vrste tranzistora.