Please read the notice below / Molimo pročitajte napomenu ispod.

Arduino library

Što je Arduino library?

Arduino library omogućuje nam da kompleksne i dugačke linije koda zamjenimo vrlo jednostavnim fukcijama. Osim što će nam uvelike pojednostaviti i skratiti rad s određenim modulom ili senzorom, nemamo potrebu ulaziti u dubinu rada i problematike modula/senzora niti biti napredni poznavatelj C/C++ programskih jezika.

Korisnici širem svijeta pišu library-e i dijele ga putem interneta kao open-software. Dobro mjesto za preuzeti Arduino library je GitHub, a svaki dobar library sadrže jedan ili više primjera i file s objašnjenima kako koristiti pojedine funkcije specifične za dani library. Kako bi mogli koristiti library potrebno je instalirati Arduino IDE.

Kako instalirati library?

Pokazat ćemo to na primjeru DHT11 librarya**link za preuzimanje** na Mac OS X i Arduino IDE 1.0.5. Isti postupak može se primjeniti i na ostalim OS i novijim Arduino IDE.

1. Preuzmite DHT11 ili library koji želite instalirati i zapamtite folder u kojeg ste ga spremili. Library će biti .zip ekstenzije.

2. Otvorite folder u kojeg ste preuzeli library. Provjerite ima li u nazivu librarya znakova koji nisu ASCII, razmaka ili počinje li naziv s brojem. Ukoliko ima, desnim klikom miša na .zip file librarya zatim lijevim na "Rename" promjenite naziv u dopušteni. Obično ćete pronaći "-" znak u nazivu librarya, on nije dopušten pa ga obrišite.

3. U Arduino IDE odaberite "Sketch" menu, zatim "Import Library..." te "Add Library...". Pronađite folder i .zip file koji se preuzeli te kliknite

Screen Shot 2015-03-03 at 23.16.13

4. Ukoliko vam se pojavi sličan prozor kao na slici ispod, vratite se na korak 2.

Screen Shot 2015-03-03 at 23.30.21

Ispravno instaliran library prikazat će nam ovu poruku:

Screen Shot 2015-03-03 at 23.31.42

Primjere za instalirani libary možete pronaći pod "File" menu, "Examples" - ime librarya. U našem slučaju "DHT11".

Screen Shot 2015-03-03 at 23.34.23

 

Ručna instalacija:

Starije verzije Arduina IDE nemaju opciju "Add library...". Ako koristite neki od njih ili iz bilo kojeg drugog razloga želite ručno instalirati library možete koristiti upustva dolje.

Windows

Primjer ručne instalacije napraviti ćemo na Win7 OSu, iako je jednak za sve Win Os. Pratite prva dva koraka iz tutoriala iznad, ali umjesto da preimenujete .zip file u koraku dva prvo ga eksekutirajte tek zatim preimenujte na način kako je navedeno pod istim korakom.

Kopirajte eksekutirani i preimenovani folder u /My Documents/Arduino/libraries

Screen Shot 2015-03-03 at 23.42.16

Ukoliko ste pri instalaciji imali uključen Arduino IDE, nakon kopiranja librarya, obavezno ga isključite i ponovno upalite kako bi ste mogli koristiti instalirani library.

Mac OSX

Postupak je identičan onome na Windows OS, a "libraries" folder ćete pronaći u /Documents/Arduino/libraries. Tu kopirajte eksekutirani i preimenovani folder librarya te ponovno pokrenite Arduino IDE.

Screen Shot 2015-03-04 at 18.22.33

Linux

Princip instalacije je ponovno isti: folder s libraryem je potrebno kopirati u "libraries" folder u arduinu. Izvedba je različita, stoga ćemo popratiti cijeli proces instalacije. Ako ste pratili proces instalacije Arduino IDE za Linux sječate se da smo ga instalirali u /opt/arduino-1.6.0

1. Instalirati ćemo OneWire library s GitHuba. Klik na "Download ZIP" će nam spremiti file "arduino-OneWire.zip" u "Downloads" folder.

Screen Shot 2015-03-04 at 18.08.06 copy

2. Otvoriti ćemo terminal i izvršiti naredbe:

cd /home/*username*/Downloads/<
mv arduino-OneWire.zip OneWire.zip

Ovo će promjeniti ime .zip file u "OneWire.zip", nužno jer naziv librarya mora biti ASCII. Zatim ćemo unzipati i kopirati novi .zip file u arduino libraries, naredbom:

sudo unzip OneWire.zip -d /opt/arduino-1.6.0/libraries

Screen Shot 2015-03-04 at 18.08.16

Na posljetku možemo obrisati file iz "Downloads" koji nam ne trebaju više:

rm -f -r arduino-OneWire.zip

Sada možete pokrenuti Arduino IDE i u "File" menu pod "Examples" pronaći "OneWire" library.

Leave a Reply