Instalacija FTDI drivera za WinXP

Uvod

U ovom tutorijalu pokazati ćemo vam kako instalirati FTDI drivere na Windows XP operacijski sustav (dalje u tekstu OS). Ovaj tutorijal možete koristiti kako bi instalirali drivere za bilo koji FTDI adapter, no pretpostavljam da ćete ih koristiti za kontrolu Croduino Basica ili neke druge Arduino pločice. Stoga, prije nego nastavite s tutorijalom trebali biste instalirati Arduino IDE na svoje računalo.

Croduino Basic koristi FT232RL koji je jedan od najčešće korištenih integriranih krugova za konvertiranje USB signala u UART signal. Više na tutorijalu o serijskom komunikaciji.

Quick & easy

Napomena: Iako su slike uzete iz Windows 7 OSa, proces je vrlo sličan i na ostalim verzijama Windowsa. Ipak, ovdje su tutoriali za Win7 i Win8 OS.

1. FTDI driveri nisu integrirani u Windows OSu. Pruključite Croduino pločicu na računalo i otvorite Arduino IDE. Sada kliknite na "Tools - Serial Ports" i ako tamo ne nalazite ništa, potrebni su vam driveri. Idemo nabavite jedne.

driveri nisu instalirani

2. Preuzmite drivere za 32bit ili 64bit OS. Ako niste sigurni što odabrati pogledajte korak 3. i 4. napredne instalacije.

3. Pokrenite preuzeti file i pratite korake instalacije. Ako je sve uredu pod "Tools - Serial Ports" u Arduino IDE pojavljuje se COM port.

driveri uspjesno instalirani

Croduino je spreman za korištenje! Ukoliko imate problema s ovom instalacijom slijedite detaljnu instalaciju u nastavku.

Napredna instalacija

Napomena: Iako su slike uzete iz Windows 7 OSa, proces je vrlo sličan i na ostalim verzijama Windowsa. Ipak, ovdje su tutoriali za Win7 i Win8 OS.

1. Prije nego priključimo Croduino ili neki drugi FTDI uređaj preuzet ćemo drivere. Sljedite link na službenu FTDI stranicu i odaberite "VCP" (Virtual Com Port) opciju pri dnu stranice.

Screen Shot 2015-03-03 at 10.35.26

2. Odaberite 32 bitnu ili 64 bitnu verziju. Ako ste sigurni koji verziju koristite, preskočite korake 3. i 4.
*NAPOMENA: ako ste spretniji s računalima verziju možete provjeriti i u cmd-u pomoću naredbe "wmic OS get OSArchitecture".

Screen Shot 2015-03-03 at 10.41.45

3. Otvorite Start menu, desni klik miša na "Computer" zatim lijevi na "Properties"

4. Pogledajte pod karticom "General" koju verziju koristite. Slika ispod prikazuje 64 bitni OS. Ukoliko pod "System:" piše "Microsoft Windows XP Professional x64 Edition ...", vaš sustav je 64 bitni, ukoliko nije tako vaš OS je 32 bitni. Ukratko, slika lijevo predstavlja 32bitni, slika desno 64bitni OS.

 

96064-comparing-system-properties copy

5. Povratak na FTDI, tj. FTDI web stranicu. Desni klik miša i "Save as" na stupac koji odgovara vašem OSu. Alternativno, možete slijediti ove direktne linkove: za 32bit odnosno 64bit. Moguće je da se na ovim direktnim linkovima nalaze starije verzije drivera.

6. Odaberite, i zapamtite, lokaciju na koju ćete spremiti drivere. Driveri će biti u .zip formatu. Desni klik na .zip file, i odaberite "Extract All...". Prije nego klinknete na "Extract", stavite kvačicu na "Show extracted files when complete". Nakon što ekstrakcija završi otvoriti će se folder. On sadrži drivere pa zapamtite njegovu lokaciju.

7. Vrijeme je da instaliramo preuzete drivere. Prilikom priključenja Croduina na računalo (kada na njemu nisu predhodno instalirani driveri) u donjem desnom uglu ekrana pojaviti će se mali pop-up balončić "Found New Hardware".

Screen Shot 2015-03-03 at 19.17.26

 

Nakon nekoliko sekundi pojaviti će se i "Found New Hardware Wizard". Odaberite "No, not this time" i kliknite na "Next >"

Screen Shot 2015-03-03 at 19.18.51
8. Na sljedećem wizardu odabiremo "Install from a list or specific location (Advanced)" zatim "Next >"

Screen Shot 2015-03-03 at 19.35.30

 

9. To nam omogućava da sami instaliramo drivere. Odabiremo "Browse" nakon čega nam se pojavljuje "Browse For Folder" wizard. Pronađemo folder u kojem smo otpakirali (ekstraktirali) predhodno skinute drivere. Klik na "OK" i zatim na "Next >"

Screen Shot 2015-03-03 at 19.36.53

 

10. Nakon što kopira potrebne filove pojaviti će se ovaj prozorčić. Klik na "Finish".

Screen Shot 2015-03-03 at 19.38.58

 

11. Nekoliko sekundi nakon toga pojavljuje se novi wizard, ovaj puta za instalaciju "USB Serial Port" drivera. Ponovno odaberemo "Install from a list or specific location (Advanced)" i radimo isti postupak kao maloprije (koraci 9. i 10.).

Screen Shot 2015-03-03 at 19.40.49

 

12. Nakon nekoliko trenutaka pojavljuje se potvrda o uspješnoj instalaciji.

Screen Shot 2015-03-03 at 19.43.15

 

13. Sada možete resetirati vaše računalo te nakon toga koristiti vaše FTDI uređaje.

Screen Shot 2015-03-03 at 19.43.23

Zaključak

Kroz ovaj proces trebali bi ići samo jednom. Svaki idući uređaj koji priključite na računalo, a koristi FTDI, uredno će raditi bez instalacije posebnih drivera.

Ako imate više od jednog FTDI uređaja priključenih na računalo u isto vrijeme, svi će se prikazati u Device manageru. Pametno bi bilo zapisati koji je koji (COMxx), kako biste u Arduino IDE pod Serial Ports pravilno odabrali koji uređaj želite isprogramirati. Na oba mjesta, Serial Ports i Device Manager možete provjeriti o kojem se uređaju radi tako da ga na kratko isključite te ponovno uključite. COM port koji se pojavi pri priključenju, odnosno nestane pri isključenju, je COM port uređaja.

Na službenim FTDI stranicama nalaze se vrlo detaljna upustva za instalaciju istih drivera.

Ukoliko ste predhodno instalirali drivere koji vam ne rade, slijedite naš tutorial o deinstalaciji FTDI drivera.

Leave a Reply