KKM: DHT11

Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM!

Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

Osnovne karakteristike

DHT11 je vjerojatno jedan od prvih senzora s kojime ćete se sresti - nalazi se u Croduino setu za početnike. Očitava temperaturu i vlagu te nam omogućuje jednostavno baratanje s time informacijama.

dht11
Karakteristike:
Raspon mjerenja temperature: 0° - 50° C
Raspon mjerenja vlage u zraku: 20% - 90%
Odstupanje pri mjerenju temp: +/- 2 °C
Odstupanje pri mjerenu vlage: +/- 5%
Napon: 3V - 5V
Struja: 100uA(standy), 2.5mA(mjerenje)

Princip rada modula

Unutar samog modula nalaze se, očito, dvije vrste senzora:
* senzor temperature: mali termistor(vrsta senzora temperature) zamelemljen na pločicu.
* senzor vlage: mala tiskana pločica je nadolemljena na osnovnu. Ima otvorene(neprekrivene) bakrene vodove koji su međusobno vrlo blizu. Što je više vlage u zraku, više vlage dolazi i na same vodove te je otpor među njima manji(ili tek počinje postojati kada se pojavljuje voda — to je razlog zašto senzor očitava vrijednosti tek od 20%; tek onda može očitati nekakav otpor)
Osim navedene dvije komponente, tu je još jedan integrirani krug koji analzira ulaze od ova dva senzora te komunicira s Croduinom.
(ako ste baš znatiželjni, možete otvoriti plavo plastično kučište te se sami uvjeriti što je unutra :))
Što se tiče komunikacije, library nam tu višestruko pojednostavljuje korištenje. Naime, u njemu su već sažeti svi postupci potrebni da bi se uspostavila komunikacija.

U ovom tutorijalu koristit ćemo:

 • Croduino Basic
 • DHT11
 • Mini eksperimentalna pločica
 • M-M kablići

Kako povezati modul s Croduinom

DHT11 Croduino
pin1 +5V
pin2 A0
pin3 -
pin4 gnd

Untitled Sketch_bb
Poželjno je staviti pull-up otpornik od 10kOhma.

Kod za modul

Na ovom linku možete pregledati i preuzeti Arduino library koji olakšava korištenje DHT11 senzora. U examples preuzetog librarya pronaći ćete kod koji ispisuje temperaturu i vlagu u Serial Monitor. Ako trebate pomoć oko instalacije librarya pogledajte naš tutorial. Nakon što ste preuzeli i instalirali library, možete koristiti kod ispod.

#include "DHT.h"

#define DHTPIN A0 // na koji pin je povezan DHT11
#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("DHT11 test!");

 dht.begin();
}

void loop() {
 //pričekati par sekundi između svakog mjerenja
 delay(2000);

 // očitava vlagu u varijabli h te temperaturu u varijabli t
 float h = dht.readHumidity();
 float t = dht.readTemperature();

 if (isnan(h) || isnan(t)) {
  Serial.println("Neuspješno očitavanje senzora! ");
  return;
 }

 Serial.print("Vlaga: ");
 Serial.print(h);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperatura: ");
 Serial.print(t);
 Serial.println(" *C ");
}
Leave a Reply