KKM: Matrix membranska tipkovnica 4x4

Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM!

Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

 

Osnovne karakteristike

Matrix membranska tipkovnica je jedan od najosnovnijih modula. Sastoji se od 16 tipki poredanih u 4 reda i 4 stupca, a koristimo ga kao input brojeva u mikrokontroler.

DSC_8589

Karakteristike:

 • Maksimalni napon: 35V
 • Maksimalna struja: 100mA
 • Radna temperatura: -20 do +50°C
 • Dimenzije: 6,9 x 7,6 x 0,1 cm

Princip rada

Matrix membranska tipkovnica koristi kombinaciju 4 reda i 4 stupca kojom se definira pojedina tipka mikrokontroleru, Croduinu. Fizički ispod svake tipke nalazi se pushbutton s jednim krajem spojenim na red, a drugim na stupac. Ove konekcije možete vidjeti na slici ispod:

Model

Kako povezati modul s Croduinom

 

Modul dolazi s ženskim headerima koje na Croduino povezujemo kako je prikazano na slici ispod. Pošto i Croduino ima ženske headere, najjednostavnije bi bilo staviti muške headere između. Možemo ih povezati i muško-muškim kablićima.
Klik za veću sliku

Kod za modul

Kod za Matrix membransku tipkovnicu 4x4 možeš preuzeti na linku ispod. Kako bismo ga pojednostavnili koristili smo Keypad library, a kod prikazuje aktiviranu tipku u Serial monitoru. Ako imate problema s instaliranjem librarya, pratite naš tutorial.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*                                      */
/* (c) e-radionica.com 2014 - http://www.e-radionica.com/licenca       */
/* [email protected]                            */
/*                                      */
/* Matrix membranska tipkovnica 4x4                     */
/*  http://e-radionica.com/hr/matrix-membranska-tipkovnica.html      */
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include "Keypad.h" // kod koristi library Keypad.h
           // mozes ga preuzeti na http://bit.ly/1npE1Qs

const byte red = 4;  // Tipkovnica ima 4 reda
const byte stupac = 4; // i 4 stupca

 char tipke[red][stupac] = { // definiraj polozaj tipki na tipkovnici
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};

 byte red_pinovi[red] = {7,6,5,4};  // pinove redova spajamo redom na PIN9, PIN8, PIN7, PIN6  
 byte stupac_pinovi[stupac] = {3,2,1,0}; // pinove stupaca spajamo redom na PIN5, PIN4, PIN3, PIN2
 
 Keypad tipkovnica = Keypad(makeKeymap(tipke), red_pinovi, stupac_pinovi, red, stupac);
 
 void setup() {
  Serial.begin(9600); // zapocinjemo serijsku komunikaciju
 }
 
 void loop(){  
  char utipkano = tipkovnica.getKey(); // registrira pritisnutu tipku
  
  if (utipkano) {        // kako bi izbjegli sumove, rezultat 
  Serial.println(utipkano);  // prikazujemo samo ako je nesto utipkano
  }
 }
Leave a Reply