Kockica od LEDa ili kako lemiti

Uvod i priprema

Lemljenje je proces u kojem dva ili više metala spajamo u čvrsti spoj. Najčešće to radimo lemilicom i masom koju nazivamo lem ili tinol.

Lemilica je uređaj koji koristi toplinu za grijanje konekcija koje želimo lemiti. Za lemljenje elektroničkih komponenti koristimo lemilicu snage 15-40W. Ako koristite lemnu stanicu, temperaturu treba podesiti na otprilike 350°C. Krenite s nižim temperaturama po potrebi uvijek možete povećati temperaturu.

UPOZORENJE: Temperatura lemilice je relativno visoka i može izazvati opekline i požar.

Lem je metalna žica s niskom točkom tališta. U elektronici obično je spoj kositra i olova u omjeru 60/40. Ovo je sasvim dovoljno za znati prilikom odabira lema, međutim razvojem proizvoda težimo i zaštiti okolišta u ovom slučaju to postižemo lemovima bez olova (lead-free). EU prema RoHS-u zahtjeva da svi elektronički proizvodi, uključujući lemljenje, budu lead-free. Postoje lemovi koji su ispunjeni rosinom. On se prilikom lemljenja ponaša kao flux te nam olakšava lemljenje.

UPOZORENJE: Pare koje nastaju taljenjem lema mogu biti vrlo štetne za organizam. Pazite da ih ne udišete i uvijek dobro prozračite prostor.

Kako lemiti?

Lemiti je lako! Sada kada znamo osnovne stvari o lemu i lemilici pratimo korake:

0. Vrh lemilice i metalne spojeve koje planiramo lemiti moramo držati čistima. Prije svakih nekoliko konekcija očistite vrh lemilice mokrom spužvom ili žicom te nanesite tanki sloj lema.

1. Vrh ugrijane lemilice prislonite na sve metalne dijelove koje želite lemiti. Kako bi lemljenje bilo uspješno moraju biti zagrijani na temperaturu veću od temperature taljenja lema kojeg koristimo. Ovisno o temperaturi lemilice ovo može potrajati 2-3 sekunde. Po potrebi i mogućnosti prilagodite temperaturu lemilice.

2. Vrijeme je da u proces uključimo i lem. Lem prislanjamo na metalne dijelove. Ovaj postupak traje vrlo kratko. Bez brige ako stavite previše ili premalo lema, vježbom do savršenstva!

3. Pričekamo nekoliko sekundi da se lem pravilno rasporedi po spoju.

4. Ne pomicati komponente u spoju nekoliko sekundi dok se ne učvrsti. Nikako ne puhati kako biste ubrzali proces hlađenja! Prebrzo hlađenje može dovesti do hladnog spoja.

Kockica od LEDa

 
Set Kockica od LEDa - Set za lemljenje sastoji se od nekoliko LED dioda, tipkala, otpornika, holdera i baterije te mikrokontrolera i elektroničke pločice. Ne morate slijediti korako kako ide niže, ali logičnije je prvo lemiti manje komponente.
 

 
Krenimo s prednjom stranom:
 
1. OTPORNIK - R1
 

 
2. IC DRŽAČ - IC1
UPOZORENJE: ne lemiti IC kako ne bi došlo do oštećenja, njega ćemo utaknuti u holder nakon lemljenja

 

 
3. TIPKALO - S1
 

 
4. LED DIODE - LED1, LED2, LED3, LED4, LED5, LED6, LED7
UPOZORENJE: dužu nožicu, anodu, na oznaku "+"

 

 
Stražna strana:
 
5. DRŽAČ ZA BATERIJU
UPOZORENJE: ne lemiti bateriju kako ne bi došlo do oštećenja, nju ćemo utaknuti u holder nakon lemljenja

 

 

Leave a Reply