Programiranje Croduino Basic2 iz Arduino IDE

Ovo su upute za programiranje Croduino Basic2 iz Arduino IDE. Postavke su vrlo jednostavne i brze! Sljedeće upute odnose na na Croduino Basic2. Ako imate neki drugi Croduino, pronađite upute ovdje.

Korak 1: Instalacija drivera

Ako do sada niste koristili naše pločice, prvo ćete morati instalirati drivere za CP2102. Upute pronađite ovdje.

Korak 2: Instalacija Arduino IDE

Isto tako, ako da sada niste koristili Arduino IDE, bit će ga potrebno instalirati. Upute pronađite ovdje.

Korak 3: Konfiguracija Arduino IDE i upload

Potrebno je još samo postaviti Arduino IDE. Bitne su nam dvije postavke: board i serial port. Oba izbornika nalaze se pod Tools.
Pod Tools -> Board, potrebno je odabrati Arduino Nano.
Pod Tools -> Port, potrebno je odabrati COM s najvećom brojkom pored sebe(u našem primjeru COM4). Na Linux-u će port imati naziv ttyUSB0, a na MacOS-u /dev/cu.SLAB_USBtoUART.

Nakon postavki, spremni ste za upload!

Leave a Reply