Instalacija CH340 drivera (Croduino Basic3, NOVA2)

Ako imate uređaj koji se bazira na CH340 USB na UART konverteru, pratite ove upute za instalaciju drivera. Pa krenimo!

Windows

Sljedite sljedeće korake:
1. Preuzmite drivere ovdje.
2. Otvorite skinutu datoteku CH34x_Install_Windows_v3_4.EXE
3. Sljedite upute za instalaciju.
4. Nakon instalacije, preporuča se restart računala.
5. Spremni ste za korištenje!
 
Provjeru ispravno instaliranih drivera možemo napraviti u Device Manageru (desni klik na My Computer, zatim Properties pa Device Manager ili Upravitelj uređaja). Pod Ports (COM & LPT) provjerite imate li nešto kao na slici ispod.
 

 

MacOS

1. Preuzmite drivere ovdje.
2. Ako koristite bilokoju verziju macOS osim Sierra - instalirajte verziju v1.3 naziva CH34x_Install_V1.3.pkg. Ako koristite MacOS Sierra, instalirajte verziju v1.4 naziva CH34x_Install_V1.4.pkg.
3. Pratite upute za instalaciju.
4. Restartirajte računalo.
5. Spremni ste za korištenje!
 
Provjeri ispravno instaliranih drivera možemo napraviti tako da u terminal ukucamo naredbu "ls /dev/tty.*" gdje bi nam se trebala pojaviti linija "/dev/tty.wchusbserial....." - kao na slici ispod, ali s različitim brojevima i slovima.
 

 

Linux

Linux, kao i obično, već dolazi s driverima za CH340. Samo ukopčajte uređaj u svoje Linux računalo i spremni ste za korištenje!
 
Provjeru možete napraviti tako da u Terminalu upišete naredbu "ls dev/tty.USB*", gdje bi se trebala pojaviti linija "dev/tty.USB0", kao na slici ispod.
 

Leave a Reply