Programiranje Croduino Basic3 iz Arduino IDE

Ovo su upute za programiranje Croduino Basic3 iz Arduino IDE. Postavke su vrlo jednostavne i brze! Sljedeće upute odnose na na Croduino Basic3. Ako imate neki drugi Croduino, pronađite upute ovdje.
 

Korak 1: Instalacija drivera

Ako do sada niste koristili naše pločice, prvo ćete morati instalirati drivere za CH340. Upute pronađite ovdje.

Korak 2: Instalacija Arduino IDE

Isto tako, ako da sada niste koristili Arduino IDE, bit će ga potrebno instalirati. Upute pronađite ovdje.

Korak 3: Konfiguracija Arduino IDE i upload

Potrebno je još samo postaviti Arduino IDE. Bitne su nam dvije postavke: board i serial port. Oba izbornika nalaze se pod Tools.
Pod Tools -> Board, potrebno je odabrati Arduino Nano.
Pod Tools -> Processor, potrebno je odabrati ATmega328P (Old Bootloader).
Pod Tools -> Port, potrebno je odabrati COM s najvećom brojkom pored sebe(u našem primjeru COM11). Na Linux-u će port imati naziv ttyUSB0, a na MacOS-u /dev/tty.wchusbserial...

Nakon postavki, spremni ste za upload!

Leave a Reply