Float sensor

Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

OPIS

Float sensor je uređaj koji se koristi za određivanje razine tekućine u spremniku. Ima veoma mnogo primjena u pravome životu kao recimo detektiranje poplave u nekom području gdje se rijeka izlila, prelijev kanalizacije, napunjeno bure s naftom te još mnogo korisnih primjena. Budući da je struja koju prekidač može podnijeti vrlo mala (maksimalno 0,5A), prekidač se mora koristiti u kombinaciji s  relejem ili sklopnikom kada je spojen na opterećenje veće od 0,5A.

SPECIFIKACIJE

Duljina žice: 37cm
Promjer ulaza: 8mm
Neto težina:70g

VRSTE MATERIJALA

Veoma je važno da izaberemo float senzor izrađen od vrste materijala primjerene za naše potrebe.

Nylon: primjerenje za skoro sve vrste ulja, dizel, organske kemikalije
Polypropylene: primjeren za veliki spektar kiselina, detrđenata, kemikalija, ulja i vode
Polyphenylene sulphide: pogodan za agresivnije kemikalije te rad na većim radnim temperaturama sve do 120 C
Stainless steel: pogodan za medicinske potrebe, za korištenje u obradi hrane, hidraulička ulja, goriva te primjena na većim radnim temperaturama sve do 135 C

KAKO RADI

Float sensor se  spaja preko sklopnika ili releja,a može se spojiti na Croduino kao ulaz(sklopka ili tipkalo) za potrebni projekt. Float senzor ima 2 osnovna principa rada a to su kada voda dolazi do njega tj. float senzor se nalazi iznad razine vode koja će porastom razine aktivirati senzor te drugi način rada kada se float senzor nalazi ispod vode tj. kada senzor očitava pad razine vode ispod neke prethodno definirane razine.
Dakle float sensor ima 2 principa rada.
•Iznad vode; voda dolazi do njega
•Ispod vode;voda se spušta ispod njegove razine

Slika prikazuje Float sensor kako se nalazi iznad vode te ga voda uključuje svojim porastom

Slika prikazuje Float sensor kako se nalazi ispod vode te ga uklučuje pad vode

SPAJANJE


Slika prikazuje jednostavnu vezu između Float sensora i Croduina. Float senzor se na croduino spaja kao najobičnija sklopka. U programu ćemo iskoristiti ugrađeni pullup otpornik kako bi smo očitali logičku jedinicu tj. logičku nulu. Nakon što se spojili sve kako je nazančeno u shemi vrijeme je da testiramo naš spoj uplodanjem koda. Otvorite arduino IDE nađite svoj croduino na kojem je portu spojen te board prebacite na arduino nano. Kao indikator rada float senzora koristiti ćemo LED icu na pinu 13 koja je ugrađena na svakom arduinu.

void setup(){
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(12,INPUT_PULLUP);
}
void loop(){
bool buttonState = digitalRead(12);
digitalWrite(13, buttonState);
}

Prenesite izvorni kod u Croduino

Kada je prekidač za float sensor povučen prema gore, LED dioda će se upaliti. Krug se otvara kada se ne povuče prekidač, krug se zatvara kada se prekidač povuče. Float sensor koristi magnetski reed prekidač koji se sastoji od dva kontakta zatvorena u polipropilenu. Unutranji magnet će privući dva kontakta zajedno ako se prekidač povuče i obrnuto.

Leave a Reply