KKM

 • KKM: Step-Up modul s XL6009 (Boost Converter)

  Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

  KKM
 • KKM: BME280

  Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

 • KKM: Kako koristiti DS18B20 s parazitnim napajanjem

  Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

 • KKM: DS18B20 vodootporni digitalni termometar

  Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

 • KKM: Logic Level Konverter

  Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

 • KKM: SHT21 / SHT20 senzor temperature i vlage

  Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

 • KKM: 12-BIT MCP4725 DAC BREAKOUT

  Mikrokontroleri kao i ostala računala rade sa digitalnim signalima zbog jednostavnog računanja i spremanja podataka, a kako je većina signala zapravo analognog oblika, potreban nam je sklop koji će digitalni signal pretvoriti u analogni. Željeni efekt dobit ćemo korištenjem ovog modula koji sadrži 12-bitni MCP4725 digitalno-analogni pretvornik (eng. DAC, digital-analog converter). Za početak ćemo navesti neke karakteristike ovog modula, a zatim ćemo objasniti na koji način radi te kako ga spojiti i koristiti uz Croduino.

 • KKM: Digitalni ampermetear + voltmetar INA219

  Informacija o iznosu struje trošila korisna je u mnogim projektima zbog čega smo odlučili projektirati ovaj modul. Uobičajeni mikrokontroleri na svojim analognim ulazima ne mogu mjeriti struje jakosti iznad nekoliko desetaka miliampera. Taj problem lako možemo riješiti korištenjem ovog modula koji omogućava mjerenje struje u opsegu od ±3.2A.

 • KKM: Relej

  Relej je elektromagnetski prekidač pomoću kojeg možemo s manjim naponom kontrolirati protok struje većeg napona. Idealan je za korištenje s izmjeničnom strujom čiji protok možemo kontrolirati pomoću croduino pločice. Kako ga koristiti, saznajte u ovome KKM-u.

 • KKM: Servo motor Tower Pro SG90

  Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom.

21-30 of 50