Pretraži stranice za: 'LED=ON'

  • Croduino NOVA kao server (A.K.A kako spojiti uređaje s Croduino NOVA?)

    Croduino NOVA pločica može raditi u 3 načina rada; kao klijent, kao server ili oboje (klijent i server). U prošlom tutorijalu opisali smo rad Croduino NOVA pločice kao client. Sada ćemo objasniti rad Croduino NOVE kao server. Konfiguracijom Croduino NOVA pločice za rad kao server omogućuje nam povezivanje pametnog telefona, računala i ostalih uređaja s Croduino NOVA pločicom. Uz to moguće je pomoću spojenih uređaja kontrolirati samu pločicu. Zamislite samo mogućnosti koje je moguće napraviti, od paljenja/gašenja svijetla, kontrole grijanja ili zastora pomoću pametnog telefona do automatizirane kuće u kojoj je moguće sve kontrolirati pomoću WiFi-ja. Mašta je samo granica.