Pretraži stranice za: 'blog ammeter'

  • KKM: Digitalni ampermetear + voltmetar INA219

    Informacija o iznosu struje trošila korisna je u mnogim projektima zbog čega smo odlučili projektirati ovaj modul. Uobičajeni mikrokontroleri na svojim analognim ulazima ne mogu mjeriti struje jakosti iznad nekoliko desetaka miliampera. Taj problem lako možemo riješiti korištenjem ovog modula koji omogućava mjerenje struje u opsegu od ±3.2A.